LSAB Finland är en långsiktig partner till Metsä Fibres sågverk och avtalet med Rauma sågverk är en fortsättning på detta partnerskap.  LSAB Finland kommer att förse sågverket som ska byggas i Rauma med de sågklingor som behövs och ta hand den så viktiga slipservicen. Företaget är engagerat i våra gemensamma säkerhetsmål och vi har kunnat […]

Text & foto Gabriel Nilsson, Dalarnas Tidning. Tisdag 23 nov. 2021.

Långshytteföretaget tänker fortsätta växa

LÅNGSHYTTAN Kombinationen av materialbrist och skenande priser är just nu ett problem för många företag. LSAB är inget undantag, men trots världsläget har företaget stora planer för att fortsätta växa. I Svinöhed, i vad som en gång i tiden var en ladugård tillverkar och reparerar Långshyttans Slipservice, LSAB, verktyg för träbearbetning. Det har man gjort i drygt 40 år. Kunderna är framförallt sågverk och hyvlerier. Sedan tio år tillbaka ägs Långshytteföretaget av finansmannen Gustaf Douglas investmentbolag Latour.

 

Läs mer