Case Karbenning Sågverk & Hyvleri!

Efter bytet till Langshyttan LX ökade medeldrifttimmarna med över 50%

LSAB och AB Karl Hedin, Karbenning Sågverk har samarbetat i flera år. Sågverket har under 2022 gått över succesivt till LX bandsågblad från Langshyttan och resultatet har varit mycket tillfredställande. De nya LX banden har betytt att medelgångtiden per band har ökat med över 50% och antalet band som kasserats pga av sprickor minskat med 30%. Just sprickor kan i värsta fall betyda att det blir ett haveri och då måste man ofta kassera inte bara ett band band, utan alla band i gruppen. Hittills har inte ett enda LX-band spruckit eller orsakat något haveri.

Läs mer genom att ladda hem PDF-filen nedan!