Bandsågblad LSAB

LSAB erbjuder ett komplett sortiment av bandsågblad för sågverk. Våra varumärke och prestanda ger dig som kund möjlighet att optimera just din produktion. Våra produkter ämnar till att optimera utbytet, minska stillestånd, optimera kvalitet och maximal hastighet. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör och vår slipservice säkerställer att hela produktens livslängd utnyttjas på bästa sätt. Tabellen nedan visar en översikt över de olika produktalternativen.