All försäljning i Sverige riktad mot metallmarknaden sker genom LSAB Groups dotterbolag Fortiva AB.
Kontaktuppgifter och information hittar du genom att klicka här!