Skärmaterial

  • Hårdmetall

Teknisk beskrivning

Skruvhål exempel: 4/6,5/140
4=4 st skruvhål.
6,5=Diameter på skruvhål 6,5mm försänkt.
140=c/c skruvhål i mm.

Raktandade tuggklingor

D B  Z  TF d Skruvhål Art. nr.Hö Art.nr.Vä Lagerinfo.
200 3,2 60 AA 80 4/6,5/140 A182001114 A182001113  xx
220 4,0 48 AA 80 6/6,0/154 A470007873 A470007872  xx
250 4,4 66 AA 100 6/6,5/200 A470021657 A470004022  xx

Teknisk beskrivning

Skruvhål exempel: 6/8,5/90
6=6st skruvhål
8,5=Diameter på skruvhål 8,5mm försänkt
90=c/c skruvhål mm

Pinnhål för snabbkoppling
Exempel: 3/22/80
3=3st Hål
22=Diameter på pinnhål 22mm
80=c/c Pinnhål i mm

Ritsklingor för användning i kombination med tugg
Raktandade med skruvhål

D B Z TF  d Skruvhål Art.nr.Hö Art.nr.Vä Lagerinfo.
180 3,5 48 AA 65 6/8,5/90 A063845-1 A063844-1 x
180 3,5 48 AA 65 6/6,5/90 A063854 A063853 x
180 3,5 58 AA 65 6/6,5/90 A063813 A063812 x

Ritsklingor med pinnhål för snabbkoppling
Raktandade

D B Z TF  d Pinnhål Art.nr. Lagerinfo.
180 3,2 36 AA 50 3/22/80 A470007868 xx
180 3,2 48 AA 50 3/22/80 A470001168 xx
180 3,2 54 AA 50 3/22/80 A470023564 xx
200 3,2 42 AA 50 3/22/80 A470007869 x