När vi konstruerar ett diamantverktyg utgår vi alltid från de behov och förutsättningar som du som kund har. Vi tar hänsyn till vilka volymer som ska produceras, vilket material som ska bearbetas, maskinens beskaffenhet, era krav på slutprodukten med mera. När vi sedan hittat rätt lösning erbjuder vi ett helhetskoncept som ska garantera högsta möjliga produktivitet och lägsta möjliga totala verktygskostnad. Detta genom att vi själva tar hand om hela processen från design, konstruktion, till produktion och service. Allt innanför våra egna väggar samt tryggt och säkert.