Med Effekt kalkylen kan du simulera effekten av en förändring

Med LSABs digitala simuleringsprogram Effekt kan ni ta fram alternativa förslag och sedan prioritera dessa utifrån Era KPI. Möjligheten att kunna simulera utfallet av tänkbara initiativ gör förbättringsarbetet effektivare.