LSAB Ekonomifönster är ett unikt system framtaget för att passa små fönstertillverkare där man eftersträvar flexibilitet och perfektion.

Systemet är anpassat för att användas i bordsfräs. Tappning kan ske antingen i bordfräs med tappsläde, eller i enkel tappmaskin. Verktygsdiametrarna är nollpunktsbestämda så att ställtider minimeras. Systemet är uppbyggt på ett antal verktygsdelar som kombineras del för del på spindeln till önskad profil. På så vis hålls antal verktyg som åtgår nere. Verktyg med utbytbara standardskär i hårdmetall.

Fullt utbyggt består systemet av fönstertyperna:

  • Kopplat fönster 1+1 utåtgående
  • Kopplat fönster 2+1 utåtgående
  • Kopplat fönster 1+1 inåtgående
  • Kopplat fönster 2+1 inåtgående
  • Enkelbåge trippelglas utåtgående
  • Enkelbåge trippelglas inåtgående

För mer information om Ekonomifönster kontakta Mats Medin på tel 0470-74 88 96 eller maila till mats.medin@lsab.se