Omtanda istället för att köpa nytt.
Reducera utsläppet av CO2 med 90%.

Mer än 90% av CO2-utsläppet för en nyproducerad sågklinga, är relaterat till plåt och transport. Mindre än 10% av påverkan kommer från omarbetning och lödning av t ex hårdmetalltänder. Genom att designa och tillverka sågklingor med stomme av hög kvalitet så kan vi förlänga livslängden på produkten och erbjuda både underhållsslip och omtandning. I vårt cirkulära serviceflöde återanvänder vi stommen på sågklingan upp till 20 gånger och kan minska vår miljöpåverkan med mer än 90%.

1
2
3
4
5
1

LSAB Group utvecklar sågklingor med hög kvalitet som lämpar sig för omslip och omtandning. Fokus på gångtid och TCO.

2

100% av LSAB Groups produktion sker i anläggningar med förnybar energi.

3

Produkterna är designade för att kunna slipas och omtandas på lokala servicecenters.

4

Kundanpassad transport med HVO som drivmedel. Minimerar miljöpåverkan för serviceflöde och insamling av produkter.

5

Uttjänta produkter samlas in för återvinning. Automatisk ersättning säkerställer hög andel återvinning.

Ett cirkulärt serviceerbjudande

Cirkulär ekonomi står i kontrast till linjär ekonomi – som präglat vårt samhälle sedan industrialiseringen startade. Kort sagt kan man säga att linjär ekonomi handlar om att utvinna naturresurser, producera, konsumera och sedan slutligen bli av med avfallet. Den cirkulära ekonomin är ett kretslopp. Istället för att vi tillverkar, köper och kastar saker utnyttjar vi i en cirkulär ekonomi allt vi tillverkar så länge det går. Den dagen produkten är förbrukad, återanvänder och återvinner vi så mycket som möjligt om och om igen. Produkter från LSAB ingår i ett cirkulärt erbjudande.

Samma prestanda – lägre kostnad

Priset för att omtanda en sågklinga är ca 70-90% av en ny. LSAB Servicecenter arbetar efter kvalitetssäkrade processer där varje moment är genomtänkt för att uppnå bästa kvalitet. Prestandan och tekniska egenskaper för en sågklinga som genomgått omtandning motsvarar en ny sågklinga. Fokus på TCO (total cost of ownership) istället för pris, ger lägre kostnad och lägre miljöpåverkan.

TRÄ OCH METALL.
DELAR AV VÅRT DNA.

Ca 70% av Sveriges yta är täckt av skog. Under hela vår historia har skogen spelat en central roll som byggmaterial, bränsle, jaktmark m.m. Sedan man började mäta totala virkesförrådet på 1920-talet så har det också ökat kraftigt. För att nå koldioxidneutralitet behöver vi både reducera våra utsläpp och möjliggöra större upptagning av koldioxid, av så kallade kolsänkor (skog, hav, jord). Skogen spelar även i framtiden en avgörande roll för omställningen då den (i Sverige) redan idag tar upp >80% av lokala utsläpp av koldioxid.

Sverige var tidiga med rationell utvinning av metall, och masugnstekniken började användas i Bergslagen redan på 1100-talet. I Norbergs kommun på en plats med namnet Lapphyttan (inte långt från Långshyttan), har man hittat lämningar från Sveriges äldsta masugn. Under flera sekel har utvinningen av metall utvecklats till en betydande industri.

Idag vet vi att vi behöver förändra vårt sätt att hantera våra resurser. Det linjära synsätt som präglat vårt samhälle sedan industrialiseringen startade, ersätts av det cirkulära. Tillverkning av grönt stål och cirkulära affärsmodeller är avgörande för en hållbar framtid.

Trä och metall är en del av vår historia och förhoppningsvis vår framtid.

Slipservice med hållbara HVO-transporter

LSAB ställer om sin fordonsflotta och har som ambition att gå över till HVO-transporter på alla marknader. Idag använder alla transporter med egen turbil i Sverige HVO som drivmedel. Övergången till HVO reducerar CO2 utsläppet med 90%. HVO en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Råvarorna behandlas med vätgas och katalysatorer under högt tryck och temperatur. Då skapas kolväten som är snarlika dem i diesel. Skogsnäringen är en stor transportköpare och för ett sågverk utgör transport av rundvirke den största delen av detta. Eftersom råvaran finns i skogen så sker de flesta transporterna med lastbil. Transport av sågad vara sker även till stor del med båt och tåg. För att minska utsläppen från lastbil så utnyttjas tex möjligheten att transportera mer på färre transporter, övergång till biodrivmedel och elektrifiering av fordonsflottan. (Källa: Skogsindustrierna)