Klingor i fokus när LSAB stod som segrare i tävling om hållbarhet.

Under träindustrimässan Puu 2023 i Finland som genomfördes i början av september stod LSAB som segrare i en tävling om hållbarhet. ”Ytterligare ett tecken på att vårt hållbarhetsarbete går i rätt riktning” säger Martin Andersson, affärsområdeschef LSAB.

Den stora mässan Puu 2023 för träindustri i finska Jyväskylä, som genomfördes i början av september, innehöll en spännande tävling i hållbarhet där LSAB var en av deltagarna. Glädjande nog stod LSAB också som segrare när resultaten presenterades. Särskiljande från konkurrenterna blev LSAB:s innovativa klingor för sågverk som gör att LSAB kan tillhandahålla storskaliga tjänster som förlänger livscykeln för dessa viktiga verktyg i Finland. Effekten av dessa produkter påvisar en minskning av utsläpp relaterade till klingor på upp till 94% och samtidigt en kostnadsminskning på 47%.

”LSAB och inte minst miljön står som segrare. Genom våra innovativa klingor erbjuder vi inte bara betydande kostnadsbesparingar utan också en betydande minskning av CO2-utsläpp” säger Mika Rahko, VD på LSAB Finland.

LSAB Wood Solutions är ett affärsområde inom LSAB Group med tillverkning och försäljning av verktyg för bearbetning av trä. Affärsområdet omsätter ca 250 MSEK och är en ledande aktör i norra Europa. Målsättningen är att etablera sig som en heltäckande servicepartner i Europa och att vara internationell marknadsledare inom sin nisch.

På bifogad bild: Mika Rahko, VD LSAB Finland i montern på Puu 2023.