Övrigt, sågklingor

Sågklingor designade för era farter och optimerade för era behov.

Kontakta Customer Care om du har frågor om verktyg för sågverk:

010-557 55 50
support@lsab.se

Vår specialistkunskap om  processer och ett brett utbud av produkter och lösningar gör att vi kan ge dig verktygslösningar som ställer din lönsamhet i fokus. Vår produktutveckling pågår ständigt och sker alltid nära våra kunder.

Samarbetet mellan utvecklare, produktion, produktspecialist och våra uppdragsgivare ger oss en kombination av

  • teknisk expertis
  • branscherfarenhet
  • och kostnadsmedvetenhet

Detta ger oss de bästa förutsättningarna för att nå våra högt uppsatta mål.

Reducerklingor

Profilering

Kantverksklingor

Dubbelaxade klingor

Genomsågande klingor

Trimmer och justerverk