SÅGVERK

LSAB erbjuder ett komplett sortiment av verktyg och service för Sågverk. Vi har över tid utvecklat spetskompetens inom vår bransch och är en ledande aktör i Norden och Baltikum. Här kan du läsa mer om vårt koncept och vilka mervärden vi kan erbjuda dig som kund.

HYVLERI

Större delen av det sågade virket hyvlas. LSAB erbjuder ett komplett program av produkter för höghastighetshyvling. Vi utvecklar och tillverkar både standard- och kundanpassade lösningar av högsta kvalitet. Våra kunder finns i hela världen. Läs mer om vårt erbjudande här.

SNICKERI OCH MÖBEL

Trä är en naturlig råvara inom snickeri och möbelindustrin, och efterfrågan ökar. LSAB erbjuder kvalificerad teknisk rådgivning och ett komplett sortiment av träbearbetningsverktyg. Vi samarbetar med utvalda varumärke med fokus på högsta kvalitet. För optimal totalekonomi erbjuder vi också slipservice. Läs mer här.

LANGSHYTTAN LX

En helt ny och unik generation bandsågblad!

Nu introducerar vi en helt ny och unik generation bandsågblad. Bandsågblad som ger +60% längre gångtid och har 75% lägre sprickbenägenhet. Langshyttan LX är ett resultat av flera års utvecklingsarbete inom LSAB och alltid med fokus på ökat utbyte, ökad hastighet och livslängd på produkten.

HÅLLBARHET

Vad betyder hållbarhet i vår bransch?

Våra produkter förädlar en värdefull råvara som är förnybar och en del av lösningen för ett hållbart samhälle – trä. LSAB:s mål för hållbarhet handlar inte bara om råvaran utan berör alla de områden vi påverkar. Läs mer om vårt cirkulära serviceflöde och hur detta påverkar miljön.

Nyheter

Green Cut
Small Happy Easter picture