Längd Art.nr.HW Lagerinfo. Art.nr.HS Lagerinfo. Art.nr.Krom Lagerinfo.
0-59 K30500 xx x x
60 K30501 xx K30650 x K30600 x
70 K30502 xx K30639 x x
71-79 K30503 xx x x
80 K30504 x K30651 x K30601 x
90 K30505 xx x x
91-99 K30506 xx x x
100 K30507 xx K30652 x K30602 x
110 K30508 xx K30644 x x
115 K30509 xx K30670 x K30627 x
111-119 xx x x
120 K30510 xx K30653 x K30603 x
121-129 K30511 xx x x
130 K30512 x K30654 x K30604 x
135 K30513 xx K30672 x x
140 K30514 xx K30655 x K30605 x
141-149 K30515 xx x x
145 xx x K30628 x
150 K30516 x K30656 x K30606 x
160 K30517 xx K30657 x K30607 x
161-169 K30518 xx x x
170 K30519 xx K30658 x K30508 x
171-179 K30520 xx x x
175 xx x K30629 x
180 K30521 x K30659 x K30609 x
190 K30522 xx K30671 x x
200 K30523 x K30660 x K30610 x
205 xx K30695 x x
210 K30524 x K30678 x x
220 K30525 xx K30661 x K30611 x
221-229 K30526 xx x x
230 K30527 xx K30662 x K30612 x
235 K30528 xx K30643 x x
240 K30529 xx K30673 x x
250 K30530 xx K30648 x K30622 x
260 K30531 xx K30685 x x
270 K30532 xx x x
280 K30533 xx x x
290 K30534 xx K30646 x x
300 K30535 xx K30687 x x
310 K30536 xx K30680 x K30630 x
315 xx K30698 x x
320 K30537 xx x x
330 K30538 xx K30686 x K30626 x
340 K30539 xx K30688 x x
350 K30540 xx K30669 x x
360 K30541 xx K30692 x x
370 K30542 xx x x
380 K30543 xx K30694 x x
390 K30544 xx K30649 x x
391-399 K30545 xx x x
400 K30546 xx K30647 x K30631 x
410 K30547 xx K30663 x K30620 x
415 xx K30668 x x
420 K30548 xx K30641 x x
430 K30549 xx K30677 x K30614 x
440 K30550 xx K30679 x x
450 K30551 xx K30683 x K30613 x
460 K30552 xx K30642 x K30624 x
470 K30553 xx x x
480 K30554 xx x x
490 K30555 xx K30691 x K30633 x
500 K30556 xx K30674 x K30623 x
510 K30557 x K30664 x K30615 x
515 xx K30693 x x
520 K30558 xx K30684 x K30625 x
530 K30559 xx K30665 x K30616 x
540 K30560 xx x x
550 K30561 xx x x
560 K30562 xx x x
570 K30563 xx x x
580 K30564 xx x x
590 K30565 xx K30640 x x
600 K30566 xx x x
610 xx K30645 x K30521 x
620 K30567 xx K30676 x x
625 xx K30689 x x
630 K30568 x K30666 x x
635 xx K30682 x x
640 xx K30667 x K30618 x
710 xx K30681 x K30632 x
810 xx K30675 x K30619 x

Omslipningsbara vändskär i hårdmetall eller snabbstål för Leitz VariPlan-kutter.

Längd Bredd Tjocklek Förpackning  Kvalité Art.nr. Lagerinfo.
 60 16 3,7 2 HW  V617101 xx
 60 16 3,7 2 HS V610501 xx
 80 16 3,7 2 HW  V617102 xx
 80 16 3,7 2 HS  V610502 xx
100 16 3,7 2 HW  V617104 xx
100 16 3,7 2 HS  V610504 xx
120 16 3,7 2 HW  V617105 xx
120 16 3,7 2 HS  V610505 xx
130 16 3,7 2 HW  V617106 x
130 16 3,7 2 HS  V610506 x
150 16 3,7 2 HW  V617109 x
150 16 3,7 2 HS  V610509 x
166 16 3,7 2 HW  V617171 xx
166 16 3,7 2 HS  V610571 xx
180 16 3,7 2 HW  V617112 x
180 16 3,7 2 HS  V610512 x
210 16 3,7 2 HW  V617115 xx
210 16 3,7 2 HS  V610515 xx
236 16 3,7 2 HW V617169 x
236 16 3,7 2 HS V610569 x
270 16 3,7 2 HW V617165 x
Längd Bredd Tjocklek Förpackning  Kvalité Art.nr. Lagerinfo.
80 16 3 2 HS V611802 xx
100 16 3 2 HS V611803 xx
130 16 3 2 HS V611804 x
170 16 3 2 HS V611806 x
180 16 3 2 HS V611807 xx
190 16 3 2 HS V611808 x
230 16 3 2 HS V611809 xx
240 16 3 2 HS V611810 x
285 16 3 2 HS V611817 xx

Vändskär i hårdmetall för plankutter Weinig Centrolock och QuickLock.

Längd Bredd Tjocklek Förpackning Kvalité Art.nr. Lagerinfo.
80 16 3 2 HW V611862 xx
130 16 3 2 HW V611864 x
180 16 3 2 HW V611867 xx
190 16 3 2 HW V611868 xx
230 16 3 2 HW V611869 xx
240 16 3 2 HW V611870 x

Vändskär i hårdmetall eller snabbstål för Leitz Centrostar plankutter.

Längd Bredd Tjocklek Förpackning Kvalité Art.nr. Lagerinfo.
100  12 2,7 2 HW V610606  x
100  12 2,7 4 HS V610203  x
120  12 2,7 2 HW V610610  xx
120  12 2,7 4 HS V610204  x
130  12 2,7 2 HW V610612  x
130  12 2,7 4 HS V610205  x
136  12 2,7 2 HW V610614  xx
136  12 2,7 4 HS V610206  xx
150  12 2,7 2 HW V610616  xx
150  12 2,7 4 HS V610208  x
170 12 2,7 2 HW V610620  xx
170  12 2,7 4 HS V610210  xx
180  12 2,7 2 HW V610621  x
180  12 2,7 4 HS V610211  x
 190  12 2,7  2  HW V610625  x
 190  12 2,7  4  HS V610212  x
 210  12 2,7  2  HW V610627  xx
 210  12 2,7  4  HS V610213  x
 230  12 2,7  2  HW V610629  x
 230  12 2,7  4  HS V610214  x
 240  12 2,7  2  HW V610631  x
 240  12 2,7  4  HS V610215  x

Vändskär i snabbstål för plankutter Quicklock.

Längd Bredd Tjocklek Förpackning  Kvalité Art.nr. Lagerinfo .
80  16 3 2 HS  V613500 xx
100  16 3 2 HS  V613501  xx
130  16 3 2 HS  V613502  x
180  16 3 2 HS  V613505  x
190  16 3 2 HS  V613506  x
210  16 3 2 HS  V613514  xx
230  16 3 2 HS  V613507  xx
240  16 3 2 HS  V613508  x

Vändskär i hårdmetall  för plankutter Quicklock.

Längd Bredd Tjocklek Förpackning Kvalité Art.nr. Lagerinfo.
130 16 3 2 HW V612502 x
180 16 3 2 HW V612505 xx
190 16 3 2 HW V612506 xx
230 16 3 2 HW V612507 xx
240 16 3 2 HW V612508 x

Vändskär för Kanefusa Enshin plankutter

Längd Bredd Tjocklek Skärkvalité Art.nr Lagerinfo.
80 12 2,7 HW K30200 xx
100 12 2,7 HW K30201 xx
130 12 2,7 HW K30202 xx
150 12 2,7 HW K30203 xx
170 12 2,7 HW K30204 xx
180 12 2,7 HW K30205 xx
190 12 2,7 HW K30206 xx
210 12 2,7 HW K30207 xx
230 12 2,7 HW K30208 xx
240 12 2,7 HW K30209 xx
80 12 2,7 HS K30215 x
100 12 2,7 HS K30216 x
130 12 2,7 HS K30217 x
150 12 2,7 HS K30218 x
170 12 2,7 HS K30219 x
180 12 2,7 HS K30220 x
190 12 2,7 HS K30221 x
210 12 2,7 HS K30222 x
230 12 2,7 HS K30223 x
240 12 2,7 HS K30224 x

x)=    Normal lagervara
xx)=  Leveranstid ca 1 vecka
xxx)=Leveranstid ca 4 veckor