Avrundnings-kombination MEC

Verktyg för ämnen från 13 till 48 mm. Avsedd för hyvelmaskiner. Levereras i höger- alternativt vänsterutförande. Kan fås komplett med två fräsar och mellanringsats, eller i separat delar. För radier 2,3,4,5,6,7,8 mm alternativt fas 30 eller 45 grader.

Komplett kombination MEC för hyvelmaskiner

 Diameter  yttre  Diameter  inre  Skär-
bredd
 d  Z  Rotation  Art.nr. Lagerinfo.
115 100 50 30 2 K52200 xx
115 100 50 30 2 K52201 xx
125 110 50 40 2 K52210 x
125 110 50 40 2 K52211 x

Separat radie-fogfräs MEC för hyvelmaskiner

 Diameter yttre  Diameter  inre  Skär-
bredd
 Centrum-
hål
Z  Art.nr. Lagerinfo.
115 100 50 30  2+2 K52230Hö  xx
115 100 50 30 2+2 K52231Vä  xx
125 110 50 40 2+2 K52232Hö x
125 110 50 40 2+2 K52233Vä x

Separat radiefräs MEC för hyvelmaskiner

Diameter yttre Diameter inre Skär-
bredd
 d  Z Rotation  Art.nr.  Lagerinfo.
115 100 20 30 2 K52240 xx
115 100 20 30 2 K52241 xx
125 110 20 40 2 K52242 x
125 110 20 40 2 K52243 x

Separat mellanringsats för radiekombination ovan

Utförande Art.nr.  Lagerinfo.
Mellanringsats för centrumhål 30 mm K52250  x
Mellanringsats för centrumhål 50 mm K52251  x

Utbytesskär i HW för ovanstående verktyg

Skärtyp Profil Dimension Art.nr.  Lagerinfo.
Vändskär Fog 50mm 50x12x1,5 K53831  x
Skär Radie 2 mm 20×17,5×2,0 K54427  x
Skär Radie 3 mm 20×17,5×2,0 K54420  x
Skär Radie 4 mm 20×17,5×2,0 K54421  x
Skär Radie 5 mm 20×17,5×2,0 K54422  x
Skär Radie 6 mm 20×17,5×2,0 K54423  x
Skär Radie 7 mm 20×17,5×2,0 K54424  x
Skär Radie 8 mm 20×17,5×2,0 K54425  x
Skär Fas 30 grader 20×17,5×2,0 K54430  x
Skär Fas 45 grader 20×17,5×2,0 K54431  x

Avrundnings-kombination MAN

Verktyg för ämnen från 13 till 52 mm, alternativt från 13-32 mm. Avsedd för bordsfräs. Fogskäret axiellt snedställt för fina snittytor. Kan fås komplett med tre fräsar och mellanringssats, eller i separat delar. För radier 1-6 mm alternativt fas 45 grader. Delarna beställs separat. För en komplett sats åtgår två radiefräsar och en fogfräs, samt en mellanringssats.

Radiefräs

Diameter yttre Diameter inre Skärbredd d  Z Art.nr.  Lagerinfo.
112 100 16 30 2 K52260 x
112 100 16 30 K52260-MAN x

Fogfräs

D B Ämne d  Z Art.nr.  Lagerinfo.
100 30 13-32mm 30 2 K52261 x
100 50 22-52mm 30 2 K52262 x

Mellanringsats

Specifikation Art.nr.  Lagerinfo.
Mellanringsats för bredd 30 K52263 x
Mellanringsats för bredd 50 K52264 x

Utbytesskär i HW för ovanstående verktyg

Skärtyp Profil Dimension Art.nr.  Lagerinfo.
Vändskär Fog 30 30x12x1,5 K53822 x
Vändskär Fog 50 50x12x1,5 K53831 x
 Radieskär Radie 1 16×17,5×2,0 K54481 x
Radieskär Radie 1,5 16×17,5×2,0 K54481-1 x
Radieskär Radie 2 16×17,5×2,0 K54482 x
Radieskär Radie 2,5 16×17,5×2,0 K54487 x
Radieskär Radie 3 16×17,5×2,0 K54483 x
Radieskär Radie 4 16×17,5×2,0 K54484 x
Radieskär Radie 5 16×17,5×2,0 K54485 x
Radieskär Radie 6 16×17,5×2,0 K54486 x
Fasskär Fas 45 grader 16×17,5×2,0 K54405 x

Falsfräs

Verktyg med raka vänd och förskär. Avsedd för falsning och fogfräsning. MAN

Diameter  Skärbredd Centrumhål  Z V  Art.nr.  Lagerinfo.
85 50 30 2 4 K50600 x
100 30 30 2 4 K50610 x
100 50 30 2 4 K50615 x
125 30 30 2 4 K50620 x
125 30 35 2 4 K50621 xx
125 80 40 2 4 K50643 x
125 30 30 4 4 K50650 xx
125 30 40 4 4 K50652 xx
125 50 30 4 4 K50660 x
125 50 40 4 4 K50662 x
125 60 30 4 4 K50665 x
125 60 35 4 4 K50666 xx
125 60 40 4 4 K50667 x
125 60 50 4 4 K50698 xx
180 50 35 4 4 K50697 xx
180 50 40 4 4 K50698 xx
180 50 50 4 4 K50699 xx

Vändskär HW till ovanstående verktyg

Skärtyp Dim. Antal per
förpackning
Art.nr.  Lagerinfo.
Vändskär 30x12x1,5 10 K53822 x
Vändskär 50x12x1,5 10 K53831 x
Vändskär 60x12x1,5 10 K53832 x
Vändskär 80x13x2,2 10 K53840 x
Förskär 14x14x2 10 K53850 x

Falsfräs med kantbrytning

Avsett främst för bearbetning av massivt trä. Skären axiellt snedställda och skärinfästning från baksidan vilket minimerar beläggning och underlättar skärbyte.

Ett verktyg för fog-fals- och avrundning i en och samma verktygskropp. MAN

 Diameter Skärbredd Centrumhål  Z V Art.nr.  Lagerinfo.
100 50 30 2 2+2 K90301 x
125 60 40 4 2+2 K90302 x
140 50 40 4 2+2 K90306 x
125 50 50 4 2+2 K90307 xxx
125 60 50 4 2+2 K90308 xxx
125 50 40 4 2+2 K90309 x

Utbytesskär HW till verktyg ovan

Skärtyp Dimension Art.nr.  Lagerinfo.
Vändskär 50x12x1,5 K53831  x
Vändskär 60x12x1,5 K53832  x
Förskär 22x19x1,5 K53895  x
Radieskär R=1,5 K54220  x
Radieskär R=2,0 K54221  x
Radieskär R=2,5 K54222  x
Radieskär R=3,0 K54223  x
Radieskär R=4,0 K54224  x
Radieskär R=5,0 K54225  x
Fasskär 45 grader K54230  x

Falsfräs med snedställda skär

Med axiellt snedställda skär för bästa möjliga snittyta Notera de väl tilltagna spånutrymmena vilka är ett måste vid stora falsdjup. Skärinfästning bakom skären för att minimera beläggning. MAN

Diameter Skärbredd Centrumhål  Z  V  Art.nr. Lagerinfo.
125 50 30 4 4 K90112 xxx
125 50 40 4 4 K90116 xxx
140 50 40 4 4 K90114 x
140 50 50 4 4 K90115 xxx
180 50 35 4 4 K90117 xxx
180 50 40 4 4 K90118 x

Vändskär till ovanstående verktyg

Skärtyp För verktyg  Dimension Antal/
förp.
Art.nr.  Lagerinfo.
Vändskär Skärbredd 30 mm  30x12x1,5 10 K53822 x
Vändskär Skärbredd 50 mm  50x12x1,5 10 K53831 x
Vändskär Skärbredd 60 mm  60x12x1,5 10 K53832 x
Vändskär Skärbredd 80 mm  80x12x1,5 10 K53840 x
Förskär Samtliga  14x14x2 10 K53850 x

Frisfräs MAN

Verktygssats för luck- och dörrfyllningar.
Satsen levereras i över- alternativt underutförande. Innehåller 5 par profilskär i hårdmetall samt 1 st förvaringslåda

Diameter Skärbredd Centrumhål Z Max varvtal Typ Art.nr. Lagerinfo.
200 60 30 2+2 8000 Övre K52100 x
200 60 30 2+2 8000 Undre K52110 x

Vändskär till verktyg ovan

Skärtyp Profil Dimension Art.nr. Lagerinfo.
Vändskär Z1 Övre 60x12x1,5 K54520 x
Vändskär V1Övre 60x12x1,5 K54521 x
Vändskär U1Övre 60x12x1,5 K54522 x
Vändskär T1Övre 20x12x1,5 K54523 x
Vändskär S1Övre 20x12x1,5 K54524 x
Vändskär 4 grader Övre 60x12x1,5 K54519 x
Vändskär Z2 Undre 60x12x1,5 K54530 x
Vändskär V2 Undre 60x12x1,5 K54531 x
Vändskär U2 Undre 60x12x1,5 K54532 x
Vändskär T2 Undre 20x12x1,5 K54533 x
Vändskär S2 Undre 20x12x1,5 K54534 x
Vändskär 4 grader Undre 60x12x1,5 K54529 x

Med profilerad fris

Verktyg för dörr och luckfyllningar. Satsen levereras i över- alternativt underutförande. Innehåller 2 par profilskär i hårdmetall samt i st förvaringslåda.

Vändskärs frisfräs

Diameter Skärbredd Centrumhål Z Max varvtal Typ Art.nr. Lagerinfo.
200 60 30 2+2 8000 Övre K52004 xx
200 60 30 2+2 8000 Undre K52005 xx

Vändskär till verktyg ovan

Skärtyp Profil Dimension Art.nr. Lagerinfo.
Vändskär K1 Övre 60x12x1,5 K54516 x
Vändskär M1 Övre 20x12x1,5 K54524 x
Vändskär Rak fris 9 grader 60x12x1,5 K54535 x
Vändskär K2 Undre 60x12x1,5 K54517 x
Vändskär M2 Undre 20x12x1,5 K54534 x
Vändskär Rak fris 9 grader 60x12x1,5 K54536 x

Limfogfräsar MAN

Bestyckad med HW-vändskär. Lämplig för alla förekommande träslag och skivmaterial.

Diameter Skärbredd Centrumhål Art.nr. Lagerinfo.
140 50 30 K51100 xxx
140 50 40 K51101 xxx
140 80 30 K51102 xxx
140 80 40 K51103 xxx

Vänskär till ovanstående verktyg

Skärtyp Dimension Art.nr.  Lagerinfo.
Vändskär 50x12x1,5 K51110 x
Vändskär 80x13x2,2 K51111 x

Luckprofilsats 426 MAN

Verktygssats för profilering och tappning av ramluckor.
För ämnen 20-37 mm tjocka. Ställbar notbredd 4-7,8 mm. Kopierlager för rundade luckor medföljer.

Diameter Centrumhål Z V Art.nr.  Lagerinfo.
160 30 2 2 K52070 x

Utbytesskär HW för verktyg ovan

Skärtyp Typ Art.nr.  Lagerinfo.
Profilskär H1 K52071 x
Profilskär H2 K52072 x
Profilskär H3 K52073 x
Vändskär 20x12x1,5 K53820 x
Förskär 14x14x2 K53850 x
Notskär K52076 x

Slitsskivor vändskär MAN

Utförande med standard vändskär och förskär i hårdmetall.
För spårfräsning och slitsning.

Diameter Skärbredd Centrumhål Z V Art.nr. Lagerinfo.
125 8 30 2 2+2 K90560 x
125 10 30 2 2+2 K90561 x
125 12 30 2 2+2 K90562 x
200 8 30 2 2+2 K90563 x
200 12 30 2 2+2 K90564 x
200 12 30 2 2+2 K90565 x

Utbytesskär till verktyg ovan

För verktyg Skärtyp Dimension Art.nr. Lagerinfo.
Skärbredd 8mm Vändskär 7,65x12x1,5 K53800 x
Skärbredd 10mm Vändskär 9,6x12x1,5 K54011 x
Skärbredd 12mm Vändskär 11,6x12x1,5 K54012 x
För samtliga Förskär 14x14x2 K53850 x

Ställbara notfräsar MAN

Tvådelad, komplett med mellanringar

 Diameter  Skärbredd  Centrumhål  Z  V  Notdjup  Art.nr.  Lagerinfo.
180 4,0-7,5 30 8 4 35 K51201 x
180 4,0-7,5 35 8 4 35 K51202 xx
180 4,0-7,5 40 8 4 35 K51203 x
160 8,0-15,5 30 4 4 40 K51230 x
160 8,0-15,5 35 4 4 40 K51231 xx
160 8,0-15,5 40 4 4 40 K51232 x
160 12,5-24,0 30 4 4 40 K51250 x
160 12,5-24,0 35 4 4 40 K51251 xx
160 12,5-24,0 40 4 4 40 K51252 x
160 15,5-30,0 30 4 4 45 K51615 x
160 15,5-30,0 35 4 4 45 K51616 xx
160 15,5-30,0 40 4 4 45 K51617 x
160 20,5-40,0 30 4 4 45 K51618 x
160 20,5-40,0 35 4 4 45 K51619 xx
160 20,5-40,0 40 4 4 45 K51620 x
160 30,5-60,0 30 4 4 45 K51625 x
160 30,5-60,0 35 4 4 45 K51626 xx
160 30,5-60,0 40 4 4 45 K51627 xx
250 8,0-15,5 30 4 4 65 K51600 x
250 8,0-15,5 35 4 4 65 K51601 xx
250 8,0-15,5 40 4 4 65 K51602 x
250 12,5-24,0 30 4 4 90 K51610 x
250 12,5-24,0 35 4 4 90 K51611 xx
 250 12,5-24,0 40 4  4  90 K51612 xx

Utbytesskär till ovanstående verktyg

Verktyg nr. Skärtyp Dimension Art.nr. Lagerinfo.
51201-51203 Huvudskär 18x18x1,95 K54005 x
51201-51203 Förskär 14x14x1,2 K54006 x
51230-51232 Huvudskär 7,65x12x1,5 K53800 x
51230-51232 Förskär 14x14x2 K53850 x
51250-51252 Huvudskär 12x12x1,5 K53810 x
51250-51252 Förskär 14x14x2 K53850 x
51615-51617 Huvudskär 15x12x1,5 K53811 x
51615-51617 Förskär 14x14x2 K53850 x
51618-51620 Huvudskär 20x12x1,5 K53820 x
51618-51620 Förskär 14x14x2 K53850 x
51625-51627 Huvudskär 30x12x1,5 K53822 x
51625-51627 Förskär 14x14x2 K53850 x
51600-51602 Huvudskär 7,65x12x1,5 K53800 x
51600-51602 Förskär 14x14x2 K53850 x
51610-51612 Huvudskär 12x12x1,5 K53810 x
51610-51612 Förskär 14x14x2 K53850 x

Svängbara falsfräs MAN

Steglöst snedställbar 0-85 grader. Skala för inställning av vinkel.

Diameter Skärbredd  Centrumhål Ställbarhet
grader
 Z  Art.nr.  Lagerinfo.
130 40 30 0-85 2 V024279 xx
150 50 30 0-85 2 V024275 x
160 60 30 0-85 2 V024280 xx
190 80 40 0-85  2 V024282 xx

Vändskär till ovanstående verktyg

 För verktyg  Skärtyp  Dimension Antal/förp.  Art.nr.  Lagerinfo.
V024279 Vändskär 40x12x1,5 10 K53830 x
V024275 Vändskär 50x12x1,5 10 K53831 x
V322460 Vändskär 60x12x1,5 10 K53832 x
V024280 Vändskär 80x13x2,2 10 K53840 x
V024275 Förskär 14x14x2 10 K53850 x

Verktygssats 394 MAN

Innehåller:
1 st fräshuvud
14 par profilerade skär i HSS
1 st Brynsten
1 st Låsnyckel
1 st Förvaringslåda

Komplett verktygssats 394 MAN

Diameter
exkl.
profilutligg
Skär-
bredd
Centrum-
hål
Skär-
kvalité
Art.nr. Lagerinfo.
100 50 30 HS K31010  x
100 50 30 HS K31000MEC  xx

Utbytesblanketter till verktyssats ovan

Skärtyp Antal/
förpackning
Art.nr. Lagerinfo
Profilerade Parvis K31041-31055  x
Oprofilerade Styckvis K31030  x
Spånbegränsare Parvis K31041C-31055C  x

Separata verktygskroppar

Diameter
exkl.
profilutligg
Skär-
bredd
 Centrum-
hål
Skär-
kvalité
Art.nr.  Lagerinfo.
100 50 30 HS K31003 x
100 50 30 HS  K31002MEC x

Verktygssats exkl. verktygskropp

Specifikation Art.nr. Lagerinfo.
Verktygssats exkl. verktygskropp K31000 xx

Verktygssats 396 MAN

Innehåller:
1 st fräshuvud
14 par profilerade skär i HSS
1 st Brynsten
1 st Låsnyckel
1 st Förvaringslåda

Komplett verktygssats 396 MAN

Diameter
exkl. profilutligg
Skär-
bredd
 Centrum-
hål
 Skär-
kvalité
 Art.nr.  Lagerinfo.
100 50 30 HS K31011 x
100 50 30 HS  K31020 MEC x

Utbytesblanketter till verktyssats ovan

Skärtyp Antal/
förpackning
Art.nr. Lagerinfo.
Profilerade Parvis K31056A-31061C x
Oprofilerade Styckvis K31030 x
Spånbegränsare Parvis K31056CC-31061CC x

Separata verktygskroppar

Diameter
exkl. profilutligg
Skär-
bredd
 Centrum-
hål
Skär-
kvalité
Art.nr.  Lagerinfo.
100 50 30 HS K31003 x
100 50 30 HS  K31001MEC xx

Verktygssats exkl. verktygskropp

Specifikation Art.nr.  Lagerinfo
Verktygssats exkl. verktygskropp K31070  xx

Verktygssats 397 MAN

Avsedd för bordsfräs. För den proffessionella allroundsnickaren.

Innehåller:
1 st fräshuvud
14 par profilerade skär i HSS
1 st Brynsten
1 st Låsnyckel
1 st Förvaringslåda

Komplett verktygssats 397 MAN

Diameter
exkl. profilutligg
Skär-
bredd
 Centrum-
hål
Skär-
kvalité
Art.nr.  Lagerinfo.
100 50 30 HS K31012 x
100 50 30 HS K31021 MEC xx

Utbytesblanketter till verktyssats ovan

Skärtyp Antal/
förpackning
Art.nr. Lagerinfo.
Profilerade Parvis K31062A-31066C x
Oprofilerade Styckvis K31030 x
Spånbegränsare Parvis K31062CC-31066CC x

Separata verktygskroppar

Diameter
exkl. profilutligg
Skär-
bredd
 Centrum-
hål
Skär-
kvalité
Art.nr.  Lagerinfo.
100 50 30 HS K31003 x
100 50 30 HS K31001MEC x

Verktygssats exkl. verktygskropp

Specifikation Art.nr. Lagerinfo.
Verktygssats exkl. verktygskropp K31080 xx

x)=Normal lagervara
xx)=Leveranstid ca 1 vecka
xxx=Leveranstid ca 4 veckor