Historisk miljoninvestering av LSAB i finska Kajaani!

”Finland är den tredje största producenten av sågade trävaror i Europa. I området kring Kajaani där vi har verksamhet råder det just nu hög aktivitet inom sågverksindutrin. Därför genomför vi nu en historisk miljoninvestering på vår finska serviceenhet” säger Martin Andersson, affärsområdeschef LSAB.

2012 genomförde LSAB förvärvet av enheten i Kajaani och verksamheten utför bl a slipservice på sågklingor och bandsågblad. Kunder är framför allt sågverk och träindustri i Sverige och Finland.

”Vi förbereder nu för en utbyggnad av vår verksamhet i Kajaani. För att möta den ökade efterfrågan på framför allt klingor för såglinjer från HewSaw investerar vi nu i ny utrustning och också i en ny sliprobot. Investeringen är den största i företagets historia” säger Mika Rahko, VD på LSAB Finland.

Slipservice är en integrerad del av LSAB:s erbjudande. Många verktygstyper behöver slipas och ombestyckas för att kunden ska få ut mesta möjliga gångtid av sina verktyg. Genom att erbjuda fullservice av verktygen säkerställs kvaliteten och prestandan. Förutom slipning och ombestyckningar utförs även balansering, tvätt, rikt och lagningar av skakade verktygskroppar.

LSAB Wood Solutions är ett affärsområde inom LSAB Group med tillverkning och försäljning av verktyg för bearbetning av trä. Affärsområdet omsätter ca 250 MSEK och är en ledande aktör i norra Europa. Målsättningen är att etablera sig som en heltäckande servicepartner i Europa och att vara internationell marknadsledare inom sin nisch.

Historisk miljoninvestering av LSAB i finska Kajaani ”Finland är den tredje största producenten av sågade trävaror i Europa. I området kring Kajaani där vi har verksamhet råder det just nu hög aktivitet inom sågverksindutrin.

På bifogad bild från vänster: Mika Rahko, VD på LSAB Finland med sin svenska kollega Lars Vikström, platschef på LSAB Vistträsk.