På bifogad bild från vänster: Simon Dubach, tekniker på ISELI och Martin Andersson, affärsområdeschef LSAB

LSAB i Vistträsk miljoninvesterar i ny sliprobot som ökar automatiseringen

”Vi ser en ökad efterfrågan och investerar löpande för att utveckla vårt erbjudande. Vi förbereder nu för en ny sliprobot som ökar automatiseringen på framför allt klingor för såglinjer som HewSaw, Linck och ARI” säger Martin Andersson, affärsområdeschef LSAB.

Redan 1982 började man slipa klingor och bandsågblad i Vistträsk som ligger en dryg timmes bilfärd väster om Luleå. Sedan 2008 är verksamheten en del av LSAB, som erbjuder slipservice i framför allt Norden och Baltikum med fokus på sågverk och träindustri.

”Vi ser en ökad efterfrågan och investerar löpande för att utveckla vårt erbjudande. Vi förbereder nu för en ny sliprobot i Vistträsk som ökar automatiseringen på framför allt klingor för såglinjer som HewSaw, Linck och AriVislanda. I området kring Vissträsk råder just nu hög aktivitet inom sågverksindustrin. Regionen ligger geografiskt mitt i hjärtat av det sk barrskogsbältet, vilket i sin tur betyder hög kvalitet på råvaran och en perfekt plats för sågverksverksamhet. Sverige är den näst största producenten av sågade trävaror i Europa och fortsätter att investera i utveckling av träindustrin och ett biobaserat samhälle, med utbyggnad av sågverk, massafabriker mm” säger Martin Andersson, affärsområdeschef på LSAB.

Slipservice är en integrerad del av LSAB:s erbjudande. Många verktygstyper behöver slipas och ombestyckas för att kunden ska få ut mesta möjliga gångtid av sina verktyg. Genom att erbjuda fullservice av verktygen säkerställs kvaliteten och prestandan. Förutom slipning och ombestyckningar utförs även balansering, tvätt, rikt och lagningar av skakade verktygskroppar. Slipning av klingor för dubbelaxlade såglinjer är en del av tillväxten i Vistträsk.

Martin Andersson fortsätter: ”Såverksindustrin genomgår en konsolidering och internationalisering. Vi ser att de internationella koncernerna växer och driver konsolideringen i marknaden. LSAB är ett företag med liknande ambitioner. Vi förvandlas från lokalt framgångsrikt svenskt företag med rötterna i Långshyttan, till att vara en internationell samarbetspartner med fokus på större koncerner och verksamhet i flera länder”.

LSAB Wood Solutions är ett affärsområde inom LSAB Group med tillverkning och försäljning av verktyg för bearbetning av trä. Affärsområdet omsätter ca 250 MSEK och är en ledande aktör i norra Europa. Målsättningen är att etablera sig som en heltäckande servicepartner i Europa och att vara internationell marknadsledare inom sin nisch.

På bifogad bild från vänster: Simon Dubach, tekniker på ISELI och Martin Andersson, affärsområdeschef LSAB