Vi är väldigt stolta över att LSAB Sverige är nu ISO certifierade!

I slutet av oktober 2022 blev samtliga enheter i Sverige inom LSAB certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001.

Vi har arbetat med denna ISO resa i ca ett års tid meddelar Anna Thuresson som är Sustainability Director inom LSAB Group och som är den som varit projektledare för certifieringen. Vi ser vår certifiering som ett enormt förbättringsverktyg. För oss är det viktigt att ha struktur, ordning och reda på alla våra processer, det är också den största anledningen till att vi startade denna resa. Det handlar om strävan att bli lite bättre hela tiden.

”Vi har lärt oss mycket i under tiden. Projektet har bland annat ökat kommunikationen och samspelet mellan våra olika enheter. Alla medarbetare har bidragit med stort engagemang, vilket vi är väldigt tacksamma för.”

LSAB Sweden is ISO 9001 and 14001 certified