LSAB Suomi Oy har valts ut som strategisk samarbetspartner och leverantör till Metsä Fibres nya sågverk.

LSAB Finland är en långsiktig partner till Metsä Fibres sågverk och avtalet med Rauma sågverk är en fortsättning på detta partnerskap.

 LSAB Finland kommer att förse sågverket som ska byggas i Rauma med de sågklingor som behövs och ta hand den så viktiga slipservicen. Företaget är engagerat i våra gemensamma säkerhetsmål och vi har kunnat utveckla vår verksamhet tillsammans. Samarbetet med LSAB Finland har pågått länge och de levererar sågklingor till alla våra sågverk, säger Liisa-Maija Perävainio, sågverkschef på Metsä Fibres Rauma sågverk.