Kundcase – Svenska sågblad i miljöcertifierade sydamerikanska sågverk

I en industri där råmaterial som papper och trä förutspås bli dyrare så är precision och hållbarhet i produktion extra viktigt, och varje millimeter räknas.

Chilenske Juan Moreno, produktchef på Polybandas, ser till att LSAB’s kvalitetsprodukter sitter i maskinparkerna hos CMPC’s anläggningar över hela Sydamerika. Juans egen erfarenhet av LSAB/Micors produkter sträcker sig tillbaka nästan tre decennier. “Det är kvaliteten i både produkter och hög servicegrad som gör att vi väljer LSAB/Micor” säger Juan. “Man måste kunna lita på båda för att säkerställa att vi får ut bästa slutprodukt”. När dåvarande leverantören lade ner större delen av sina sågverk i Sydamerika och Juan började arbeta på Polybandas blev han tillfrågad om han ville sälja Micors sågblad till CMPC.