,

”Långshytteföretaget tänker fortsätta växa” Dalarnas Tidning nov. 2021

Text & foto Gabriel Nilsson, Dalarnas Tidning. Tisdag 23 nov. 2021.

Långshytteföretaget tänker fortsätta växa

LÅNGSHYTTAN Kombinationen av materialbrist och skenande priser är just nu ett problem för många företag. LSAB är inget undantag, men trots världsläget har företaget stora planer för att fortsätta växa. I Svinöhed, i vad som en gång i tiden var en ladugård tillverkar och reparerar Långshyttans Slipservice, LSAB, verktyg för träbearbetning. Det har man gjort i drygt 40 år. Kunderna är framförallt sågverk och hyvlerier. Sedan tio år tillbaka ägs Långshytteföretaget av finansmannen Gustaf Douglas investmentbolag Latour.

 

Fast företaget idag är multinationellt, med verksamhet i fem länder, har Långshyttan alltjämt en viktig roll att spela i de stora tillväxtplanerna, enligt Martin Andersson, vd på LSAB Sverige Försäljning AB. – Vi har en ägare som vill expandera och utveckla branschen. Med utgångsposition i Långshyttan, och den traditionen som finns här vill vi erövra världen, säger han. Affärsområde Wood Solutions inom LSAB-group har 200 anställda och omsätter drygt 250 miljoner kronor om året. Hos LSAB i Långshyttan jobbar i dagsläget ett 30-tal personer. Men det kan komma kan komma förändras. – Antalet anställda i förhållande till omsättning kommer nog inte växa helt linjärt, men om vi ska fortsätta växa som planerat, behöver vi förstås växa på personalsidan också.

Alla nya tjänster kommer dock inte att hamna i produktionen. – Det är framförallt resurser med kunskap om teknisk försäljning, digitalisering, affärssystem och sådana bitar vi söker, men även i produktionen behöver vi bli fler. Pandemin har påverkat många branscher. Träindustrin är inget undantag.

Långa leveranstider och en tilltagande materialbrist är nu vardag för många företag. – Förut skrev vi långa avtal med stabila förutsättningar. Det går inte nu. Något som tidigare hade ett par veckors leveranstid tar idag ett halvår. Det som kostade 10 kronor förut kostar 40 kronor idag. Platschefen Andreas Gustafsson fyller i: – Skulle vi köpa en ny maskin var leveranstiden sex månader förut. Idag är det 14. Investeringar du gör inför nästkommande år hinner inte komma nästa år. Min största farhåga, när det här racet drog igång, var att det skulle bli brist på råmaterial, men där har vi i alla fall klarat oss rätt bra.

Trots världsläget, ser bägge två ljust på LSAB:s framtid. Trenden är tydlig. Allt fler byggnader och fastigheter byggs i trä. Ökade krav på hållbarhet är en stor anledning till det. – Svenska sågverk är en väldigt viktig del av den gröna omställningen, säger Martin Andersson. En allt mer tilltagande digitalisering är en annan av anledningarna till att duon är optimistisk om framtiden. – Vi är redan ledande i branschen på att få fram produktionsdata åt våra kunder. Men vi har stora möjligheter att växa mer där. I dagsläget är det bara ett fåtal som jobbar med digitaliseringsbiten hos oss. Så kommer det inte vara framöver, säger Martin Andersson.