Stort Grattis till LSAB:s finska enheter – Nu certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

En betydande milstolpe för LSAB, nu har vi glädjen att meddela att alla våra finska enheter framgångsrikt har certifierats enligt ISO 9001 och ISO 14001 i mars 2024. Detta steg markerar en viktig utveckling för vår verksamhet, inte bara i Finland utan över hela Norden.

Med denna senaste framgång har LSAB:s engagemang för kvalitet och miljö nu fått en solid grund i både Sverige och Finland. Våra team har arbetat outtröttligt för att säkerställa att våra processer och system inte bara möter, utan överträffar de internationella standarderna för kvalitets- och miljöledningssystem.

Certifieringen täcker våra enheter i Lieto och Kajaani, där vi specialiserar oss på underhåll och försäljning av sågblad, bandsågblad och andra skärandeverktyg. Denna prestation är ett bevis på vår strävan  att ständigt förbättra våra tjänster och vår miljöprestanda.

Att alla våra enheter nu är certifierade enligt både ISO 9001 och ISO 14001 är en viktig del av vår strategi för hållbar utveckling och kundnöjdhet. Detta ger våra kunder ytterligare förtroende i vår förmåga att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan.

Vi vill ta detta tillfälle i akt att tacka alla våra anställda för deras hårda arbete, vilket har gjort denna prestation möjlig. Tack också till våra kunder och partners för ert fortsatta stöd och förtroende för LSAB.

Mer information om vårt kvalitets- och miljöarbete hittar du här: https://lsab.se/hallbarhet/