Excellenta varumärken

LSAB är en etablerad verktygsleverantör som erbjuder produkter och lösningar för träbearbetande industri. Inom våra två segment Sågverk & Hyvleri samt Woodworking representerar vi världsledande varumärken. Inom respektive segment får kunderna hjälp av LSAB:s excellenta produktspecialister att optimera produktion och produktivitet med fokus på bästa ekonomiska utfall.

 

 

Top