LSAB

Cutting Excellence

LSAB är en sammanslagning av Långshyttangruppen, Woodtechnique, Westlings och Vistträsk Slipservice –alla bolagen, var och en, en dominerande leverantör inom sin nisch. Tillsammans bildar vi ett starkt internationellt företag med ett komplett erbjudande av såväl tjänster som egentillverkade produkter i världsklass. Vi vet också att ni som kund behöver mer än bara en bra produkt för att nå era mål. Därför erbjuder vi ett heltäckande tjänsteerbjudande som innehåller allt från service till optimeringstjänster för att maximera utfallet.

Vår vision och våra värderingar

LSAB har etablerat ett strategiskt ramverk för hur företaget ska agera:


Vision

”Kunder väljer oss för att vi skapar hållbara värden”
Kunderna väljer oss därför att vi är den mest värdeskapande leverantören. Värden som vi skapar genom våra produkter och tjänster samt kunskap och vår förmåga att tänka innovativt.


Mission

”Vi skapar hållbara förutsättningar”
Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för långsiktig lönsamhet och tillväxt, genom att våga vara nytänkande och fokusera på helheten – framför kortsiktiga vinster.


Värderingar

Innovation
Vi kör inte på i gamla hjulspår, utan vågar göra annorlunda – även om det är obekvämt. Vi krånglar inte till det, utan väljer naturliga och effektiva lösningar.

Mod
Vi är ärliga mot oss själva, mot våra kunder och våra leverantörer. Vi är raka. tydliga och konsekventa och vi tar initativ och prioriterar handling och resultat. Skulle vi göra fel så gör vi om och gör rätt. Direkt.

Enkelhet
Vi gör inte saker svårare än de behöver vara. Det ska vara enkelt och roligt att arbeta med oss och vi skall alltid leverera det vi lovar.

Top