God Jul och Gott nytt år

torsdag 16e december

Sedan 2018 är vi tillsammans med vår ägare Latour engagerade i Solvatten med projekt i Burkina Faso och Uganda. Efter några timmar i solen är vattnet fritt från de bakterier som orsakar sjukdomar som dysenteri och kolera. Det räddar liv.

I en gemensam satsning skänker såväl medarbetare som bolag inom Latourkoncernen varje år pengar till Solvatten så de kan fortsätta arbetet med denna kombinerade vattenrenare och vattenvärmare som sparar både människoliv och miljö.

Top