Produkten finns nu i din kundvagn.

LSAB effektiviserar och blickar framåt

27 feb 2017

Hans Ekholm tillträdde som VD för LSAB i november 2016. Hans har utvecklat en ny strategi som ska göra LSAB till det självklara valet av bearbetningsverktyg inom den kvalificerade träindustrin i Sverige och de länderna LSAB verkar i.

Under de senaste 6 åren har LSAB dubblat storleken på bolaget, bland annat genom ett stort antal förvärv. ”Vi är ett bolag som bildats genom sammanslagningar och uppköp av olika företag och vi finns på många olika orter. Tillsammans skapar detta en styrka och en unik kompetens inom många områden. Samtidigt en utmaning att verka som ett företag då olika kulturer och synsätt ska sammanlänkas”, säger LSAB:s nya CEO Hans Ekholm.

LSAB tar nu ett strukturellt grepp för att öka kundnyttan. ”Dels ska vi se till att vi kommer närmare våra kunder och dels ska vi skapa förutsättningar för att kunna utveckla och tillverka morgondagens produkter. Produkter, och tjänster, som alla har till uppgift att öka våra kunders produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft” fortsätter Ekholm.

Som ett led i den nya strategin kommer LSAB att skapa tre kompetenscenter för produktion och utveckling av olika produktgrupper. Varje kompetenscenter kommer att få ett tydligt fokus och tydliga mål när det gäller produkterbjudande, support, innovationstakt, kvalitet m.m. I övrigt kommer det finnas servicestationer på de orter där geografin så kräver.

Även säljorganisationen kommer att fokuseras.  Dagens säljorganisation riktad mot metallbearbetande industri lyfts över till dotterbolaget Fortiva, som enbart fokuserar på metallsektorn. För att stärka kundfokus kommer säljorganisation mot träbearbetande industri att delas i två organisationer: Sågverk med hyvleri respektive Woodworking.

LSAB:s tydliga målsättning är att vara ledande på att utveckla och tillverka högkvalitativa produkter och tjänster för den industrialiserade träindustrin. Målet är att bli den självklara partnern som bidrar till ökad lönsamhet. ”Träbranschen är traditionell men vi är övertygade om att den står inför en snabb förändring, inte minst framtvingad av svag lönsamhets utveckling. Därför är vår främsta uppgift att öka förädlingsgraden samt att skapa ökat materialutbyte och högre maskintillgänglighet hos våra kunder” säger Hans Ekholm.

Företaget kommer att investera ca 30 MSEK i maskinutrustning. Därtill kommer en satsning i personella resurser inom produktutveckling, processoptimering och kvalitet. Omstruktureringen kommer tyvärr innebära att det kommer uppstå övertalighet på vissa orter och tjänster. I gengäld kommer det skapas behov på andra orter.

Denna sida använder cookies

För att förse med bästa möjliga upplevelse så använder vi cookies. Genom att använda siten godkänner du användning av cookies.